Cumann Gaelach Belfast

Is é an cuspóir is mó atá ag Cumann Gaelach ná an Ghaeilge a chur chun cinn ar champas Bhéal Feirste agus tacaíocht a thabhairt do dhaltaí na Gaeilge ann. We are a society for the promotion of Irish and the support of Irish language students on the Belfast campus.

Seo thuas baill ag fáil fáinní óir ó na léachtóirí agus baill oinigh An Dr Gearóid Ó Domagain (an 1ú duine ar clé chun tosaigh) agus An Dr Caoimhín Ó Dónaill ina aice. Is é An Dr Pádraig Ó Tiarnaigh, ball oinigh as Conradh na Gaeilge, an fear deireanach ar thaobh na láimhe deise. Bulaí fear agus ban!!

 

Ball oinigh An Dr Art Hughes, Léachtaí ag Béal Feirste, mar fhear óg ag déanamh staidir ar an PhD s'aige sa Ghaeltacht sna hochtaidí.

 

An Cros Ceilteach ar Ardeaglais Naomh Áine in aice leis an champas.

 

Gabhagaí ár leithscéal as an Bhéarla seo thíos ach nach álainn an coincheap cibé an méid fírinne atá ann :)

Ulster University SU

Ulster University Students' Union was established in 1984 and is a membership-led organisation which represents over 26,000 full and part-time Ulster students. Company Number NI646426 (Registered in Northern Ireland).

Registered with The Charity Commission for Northern Ireland NIC107053.

Locations

Work for UUSU

Contact

Call Us: 028 9036 6050
Write to Us: info@uusu.org


Powered by MSL

Privacy Notices

Make a complaint